Угода користувача Zarplata24.online

1. Загальні положення.
1.1. Ця Угода укладається між ФОП Іванова А.О., надалі «Виконавець» та / або «Zarplata24», і вами, надалі - «Користувач», в формі Публічного договору (оферти) про надання послуг, текст якого представлений на офіційному інтернет-сайті Виконавця за адресою https://zarplata24.online/terms. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України даний документ є Публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) його умов Користувач зобов'язується виконувати умови Угоди.
1.2. Акцептом умов Угоди вважається факт використання Користувачем Zarplata24 і настає в момент початку такого використання, та / або факт завершення процедури реєстрації / оплати Zarplata24. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди повністю або частково, Користувач не має права використовувати Zarplata24. Акцептом умов Угоди Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
1.3. Цим Виконавець надає Користувачеві послугу використання Zarplata24, а Користувач зобов'язується користуватися Zarplata24 та сплачувати Виконавцю їх вартість відповідно до умов цієї Угоди.
1.4. За винятком випадків, чітко зазначених у цій Угоді, жодна сторона не отримує будь-яких прав (прямих, непрямих чи інших) на дані або результати інтелектуальної власності, що належить іншій стороні. У відносинах між сторонами Користувач володіє всіма правами на свої дані (в тому числі результат надання послуг), а Виконавець – усіма правами інтелектуальної власності на Zarplata24 в цілому та будь-яку частину. Під правами інтелектуальної власності на Zarplata24 мається на увазі всі патентні, авторські, немайнові права, права на комерційну таємницю (якщо такі є), торговельну марку, базу даних, доменне ім'я, промислову власність і всі інші права інтелектуальної власності (зареєстровані або незареєстровані) у всьому світі.
2. Визначення.
2.1. Якщо контекст не вимагає іншого в цій Угоді, терміни означають наступне:
 • Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
 • Абонентська плата (Абонплата) - винагорода за послуги Виконавця, яка сплачується Користувачем в розмірі згідно обраного Тарифного плану;
 • Бета версія - будь-яка попередня версія функціоналу (або його частини) Zarplata24, яка протестована внутрішньо та потребує тестування більш широким колом Користувачів. Бета версія позначається “beta” / “β” на Сайті Виконавця, в Профілі Користувача або іншій документації. Використання Бета версії є безкоштовним, а Виконавець має право в будь-який момент припинити роботу Бета версії;
 • Виконавець - ФОП Іванова А.О., юридична адреса: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 54а, кв. 71;
 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа або суб'єкт господарювання, що прийняла умови цієї Угоди та користується Zarplata24. Від імені суб'єкта господарювання користування Zarplata24 здійснюється уповноваженим співробітником / представником;
 • Пакет Сервісів - пакет послуг, обраний Користувачем, шо включає в себе відповідний функціонал Zarplata24;
 • Підписка - замовлення та оплата Користувачем відповідного Пакету Сервісів згідно обраного Тарифного плану;
 • Сервіси Zarplata24 (послуги Виконавця або Zarplata24) - онлайн сервіс автоматизації кадрового обліку, нарахування заробітної плати, подання звітності тощо.
 • Профіль (обліковий запис / аккаунт) - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Zarplata24, що створюється Користувачем, належить Виконавцю та за допомогою якого Користувач отримує доступ до функціональних можливостей Zarplata24. Профілем може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого Профілю іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
 • Реєстрація користувача - згода з умовами Угоди, а також заповнення Користувачем відповідних форм на Сайті з метою створення Профілю.
 • Сайт Виконавця - веб-сайт Zarplata24, який знаходиться в мережі Інтернет за адресою https://zarplata24.online
 • Тарифний план - розмір вартості та умови Підписки, обраної Користувачем;
 • Тестовий період - перших 3 календарних дні після створення Профілю для пробного доступу до функціональних можливостей Zarplata24. Протягом Тестового періоду Користувач може ознайомитись з можливостями Zarplata24. Після завершення Тестового періоду Користувач обирає Тарифний план.
2.2. Для позначення функцій і послуг, Виконавець використовує терміни в такому вигляді, в якому вони зазначені на Сайті, в Профілі та в інтерфейсі Zarplata24.
3. Правила використання.
3.1 Доступ до Zarplata24 надається Користувачеві після Реєстрації та створення Профілю. Технічно доступ реалізовано онлайн за допомогою веб-браузера на комп’ютерному або мобільному пристрої Користувача.
3.2 Користувач має право створити Профіль використовуючи при Реєстрації дані облікового запису в Facebook або Google.
3.3 Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу до Zarplata24. Користувач має право користуватися послугами Сайту за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до Профілю іншому користувачеві (іншій особі), такий Профіль може бути заблокований.
3.4 Користувач зберігає в таємниці дані для входу в Профіль, не розкриває їх та не передає іншій особі. Якщо у Користувача є причини підозрювати, що дані для входу можуть бути використані іншою особою, Користувач зобов'язується негайно змінити дані для входу в Профіль.
3.5 Якщо в момент Реєстрації та використання Zarplata24 Користувач діє від імені та інтересах іншої особи (в тому числі суб'єкта господарювання), Користувач гарантує, що має всі відповідні повноваження. За необхідності Виконавець має право отримати підтвердження таких повноважень.
3.6 Використовуючи Сайт та функціонал Zarplata24 Користувач надає згоду Виконавцю на обробку персональних даних на умовах, встановлених Політикою конфіденційності, яка доступна за посиланням https://zarplata24.online/privacy-policy.
3.7 Права Користувача:
3.7.1. Цілодобово одержувати доступ до Zarplata24, за виключенням часу проведення профілактичних робіт;
3.7.2. Використовувати функціональні можливості Zarplata24 згідно обраного Тарифного плану;
3.7.3. Розмножувати документацію, отриману в результаті використання Zarplata24, виключно для ведення своєї господарської діяльності (та / або господарської діяльності свого клієнта) і не має права передавати таку інформацію третім особам чи використовувати з іншою метою.
3.7.4. Залишати відгуки на сайті https://my.zarplata24.online, відправляти повідомлення на електронну пошту [email protected];
3.7.5. Вибрати Тарифний план;
3.8 Обов'язки Користувача:
3.8.1. Своєчасно сплачувати Абонентську плату згідно обраного Тарифного плану;
3.8.2. В разі виявлення технічної та/або друкарської помилки під час використання Zarplata24 негайно повідомити про це Виконавця будь-яким зручним способом: залишити відгук на Сайті, відправити повідомлення на електронну пошту [email protected].
3.9 Користувачеві заборонено:
3.9.1. Використовувати Zarplata24 для протиправного збору конфіденційної і персональної інформації;
3.9.2. Копіювати, змінювати, розповсюджувати, продавати або здавати в оренду будь-які елементи Zarplata24 або програмного забезпечення за допомогою якого функціонує Zarplata24 або частина Zarplata24;
3.9.3. Здійснювати зворотне проектування і намагатися витягти вихідний код програмного забезпечення Zarplata24.
3.9.4. Створювати більше одного Профілю, крім випадків отримання письмового погодження Виконавця.
3.10 Обов'язки Виконавця:
3.10.1. Надавати Користувачу послуги згідно умов даної Угоди та положень чинного законодавства;
3.10.2. За необхідності надавати клієнту акти приймання-передачі наданих послуг.
3.11 Права Виконавця:
3.11.1. Виконувати модифікацію або випуск нової версії Zarplata24 на свій розсуд, в тому числі з метою задоволення потреб Замовника або вимог конкурентоздатності, в цілях дотримання вимог діючого законодавства. Виконавець залишає за собою право додавати нові функціональні можливості до Zarplata24 або видаляти уже існуючі функціональні можливості;
3.11.2. Отримувати оплату від Користувача на надані послуги;
3.11.3. Заблокувати Користувачу доступ до Zarplata24 у випадку порушення Користувачем умов оплати та/або інших умов встановлених даною Угодою;
3.11.4. Направляти Користувачеві повідомлення інформаційного, технічного, адміністративного та рекламного характеру за всіма доступними каналами зв'язку;
3.11.5. Отримувати від Користувача дані, документи та інформацію, необхідні для надання послуг та зв’язку з Користувачем;
3.11.6. Використовувати інформацію від Користувача знеособлено для аналітики та розвитку сервісів та послуг, які Виконавець надає та/або планує надавати Користувачу;
3.11.7. В разі дострокової відмови Користувача від послуг та/або не використання Користувачем Zarplata24 в повному об'ємі обраного Тарифного плану, не повертати Користувачу сплачену Абонплату.
3.12 Підтримка Користувача.
3.12.1. Виконавець надає технічну підтримку Користувачу в робочі дні з 9.00 до 18.00, через форму зворотнього зв'язку на Сайті / в Профілі, а також по телефону та електронній пошті, що розміщені в розділі “Контакти” на Сайті.
3.12.2. Технічна підтримка включає в себе: технічне обслуговування та експлуатаційну підтримку Zarplata24, включаючи її окремі елементи; управління інцидентами на запит Користувача; управління проблемами сервісів; послуги з обслуговування та підтримки сервісів Zarplata24.
3.12.3. Технічна підтримка не включає в себе: консультації та роз'яснення щодо правил та норм законодавства; індивідуальне навчання Користувачів щодо використання Zarplata24; індивідуальні налаштування сервісів для вирішення нестандартних задач Користувача, інші консультації;
3.12.4. Індивідуальна підтримка Користувача. Виконавець за додаткову плату надає на замовлення Користувача послуги індивідуальної підтримки (надалі - Консалтинг). Для замовлення Консалтингу Користувач звертається до Виконавця через свій Профіль або по телефону та електронній пошті, що розміщені в розділі “Контакти” на Сайті. Вартість та порядок Консалтинга визначається в індивідуальному порядку в залежності від складності задачі.
4. Оплата послуг.
4.1. Користувач виплачує щомісячну Абонплату за послуги Zarplata24 згідно обраного Тарифного плану.
4.2. Абонплата сплачується Користувачем на умовах 100% попередньої оплати не пізніше ніж за 1 робочий день до початку періоду, в якому планується використання Zarplata24.
4.3. Абонплата є фіксованою та не підлягає зменшенню у випадку використання Zarplata24 в об'ємі меншому ніж дозволено згідно замовленної Користувачем Підписки.
4.4. Оплата виконується Користувачем в гривні в безготівковій формі шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. Дата платежу - дата фактичного зарахування Абонплати на банківський рахунок Виконавця. За необхідності Користувач може самостійно сформувати рахунок на оплату в своєму Профілі.
4.5. Доступ до Zarplata24 активується автоматично після отримання оплати Виконавцем, але в будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня за днем отримання оплати Виконавцем.
4.6. У випадку прострочення оплати Виконавець блокує доступ Користувача до Zarplata24, про що повідомляє Користувача по електронній пошті, вказаній в Профілі. Виконавець забезпечує зберігання даних Користувача впродовж 365 днів, після чого дані видаляються без будь-якого попереднього повідомлення Користувача.
4.7. Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг зі сторони Виконавця є підтвердження про зарахування оплати доступне в Профілі Користувача.
5. Дія Угоди та її припинення.
5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем Zarplata24 або з моменту Реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.
5.2. Угода діє поки Сторона Угоди не заявить про необхідність припинення, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
5.3. Припинення Угоди Стороною можливе за умови попереднього повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 30 календарних днів до бажаної дати припинення.
6. Зміни до Угоди.
6.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди шляхом розміщення на Сайті Виконавця Угоди в новій редакції за посиланням https://zarplata24.online/terms. Користувач приймає умови Угоди в новій редакції шляхом «умовного мовчання» (не виражає своїми прямими діями свого бажання розірвати Угоду, наприклад, видаливши Профіль). Після видалення Профілю повторна Реєстрація можлива після прийняття Виконавцем відповідного рішення.
7. Форс-мажор.
7.1. У разі настання обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню однієї із Сторін своїх зобов'язань за цією Угодою, наприклад: стихійні лиха, війна (оголошена або фактична), військові дії, масові захворювання (епідемії), блокада, страйк, комп'ютерні, комунікаційні, хостингові перебої, пов'язані з обладнанням, програмним забезпеченням, енергопостачанням або іншими системами, які виходять за межі розумного контролю Сторони, або протиправні дії третіх осіб, обмеження або заборонні заходи державних органів, а також інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторони (надалі - Форс-мажор), термін виконання зобов'язань за Угодою продовжується відповідно строку дії Форс-мажору.
7.2. Якщо Форс-мажор буде тривати більше 3 місяців, Сторона Угоди має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цією Угодою.
7.3. Сторона, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про обставини Форс-мажор протягом 15 днів з моменту настання. Сторона, яка не повідомила іншу Сторону про настання Форс-мажору, не звільняється від виконання своїх зобов'язань за Угодою та несе відповідальність за шкоду, завдану іншій Стороні невиконанням.
7.4. Належним доказом настання Форс-мажору є довідка Торгово-промислової палати.
8. Відповідальність Сторін Угоди та її обмеження.
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
8.2. Використовуючи Zarplata24 Користувач підтверджує свою згоду на використання сервісів “як є” (“as is”), без будь-яких гарантій і запевнень поточних або майбутніх, з усіма недоліками, які могли бути або будуть виявлені в процесі використання. Крім того Виконавець не відповідає перед Користувачем за несумісність Zarplata24 з іншими програмними продуктами.
8.3. Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Разом з тим Виконавець зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких ситуацій.
8.4. Користувач погоджується з тим, що максимальний розмір відповідальності Виконавця перед Користувачем (або третьої особою) в рамках цієї Угоди обмежується розміром реального збитку, обмеженого сумою в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
8.5. Виконавець не може контролювати достовірність, повноту, точність та актуальність даних, розміщених Користувачем, тому такі дані обробляються в тому вигляді, в якому вони були одержані в процесі використання Zarplata24.
8.6. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Користувач може направити своє питання на електронну адресу Виконавця [email protected]. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.
9. Інші умови.
9.1. Інформаційні, технічні та маркетингові повідомлення публікуються на Сайті Виконавця, в Профілі та надсилаються Користувачеві за допомогою всіх доступних каналів зв'язку, наданих Користувачем при реєстрації чи в процесі використання Zarplata24. Користувач може відписатися від маркетингових повідомлень в Профілі або надіславши відповідного листа на електронну адресу [email protected]. Користувач не може відписатися від отримання інформаційних та технічних повідомлень про роботу Zarplata24.
9.2. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг Користувачу. В такому випадку Виконавець несе відповідальність перед Користувачем за дії третіх осіб в повному обсязі.
9.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.