Політика конфіденційності Zarplata24.online.

1. Користувач надає згоду ФОП Іванова А.О., ЄДРПОУ 3039217545 юридична адреса: 53213, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 54а, кв. 71 (надалі - Виконавець) на обробку персональних даних на умовах цієї Політики. Зокрема Користувач дає свою згоду на обробку персональних даних (в тому числі персональних даних третіх осіб) в тому числі, на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
2. Якщо Користувач при використанні Zarplata24 надає персональні дані третіх осіб (наприклад, своїх клієнтів), Користувач гарантує, що має відповідні законні повноваження щодо надання персональних даних третіх осіб та має згоду суб'єкта персональних даних на передачу та обробку персональних даних згідно умов цієї Політики. Наданням персонаних даних третіх осіб Користувач уповноважує Виконавця на обробку таких персональних даних.
3. Користувач дає свою згоду на передачу наданих персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.
4. Персональні дані обробляються Виконавцем з метою:
4.1. Надання послуг згідно умов Угоди користувача Zarplata24.online;
4.2. Забезпечення функціонування Zarplata24 і взаємодії з Користувачем;
4.3. Збору статистичної інформації по роботі зі Zarplata24 для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень;
4.4. Забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з користувачем, для надсилання повідомлень користувачеві, в тому числі рекламного характеру;
4.5. Для інформування користувачів з приводу умов надання послуг, а також змін в сервісах, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.
5. Користувач підтверджує, що ознайомлений із своїми правами, передбаченими статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
6. Персональні дані, що обробляються Виконавцем згідно з цією Політикою, зберігаються протягом всього терміну дії Угоди користувача Zarplata24 або до моменту видалення Профілю Користувача.
7. Виконавець навмисно не збирає і не обробляє дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні і світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Користувач зобов'язується не збирати та не обробляти дані перелічені в п.7 Політики за допомогою Zarplata24.
8. За запитом суб'єкта персональних даних Виконавець видалить його персональні дані протягом 30 календарних днів.
9. Виконавець забезпечує безпеку персональних даних від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу, контролю доступу до даних та зберігання даних в захищених мережах.
10. Виконавець може використовувати офіційні API Google, Facebook та інших з метою забезпечення доступу користувачів до Zarplata24.
11. За умови забезпечення відповідного рівня безпеки Виконавець при наданні послуг може надавати доступ до персональних даних своїм партнерам та підрядникам.
12. Виконавець може надавати доступ до персональних даних на законний запит державним органам та урядовим організаціям.
13. Користувач може звернутися з будь-якого питання, пов'язаного з обробкою персональних даних, за адресою: [email protected].
14. Файли Cookie.
14.1. Файл cookie - це програмний файл, що містить рядок символів і відправляється на комп'ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати тільки комп'ютер або мобільний пристрій користувача, але не самого користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування користувача і інші відомості.
14.2. Cookies та інші технології відстеження на сайті Виконавця можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях, а також для підвищення якості та ефективності сервісів.
14.3. Користувач може відмовитися від обробки вищевказаної інформації, виконавши такі дії: в настройках браузера встановити «Я не приймаю cookie» або «Блокувати cookie».
15. Дана Політика конфіденційності вступає в силу з моменту розміщення її на сайті Виконавця. Виконавець може оновлювати Політику час від часу, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція цієї Політики конфіденційності завжди знаходиться на сайті Виконааця за посиланням https://zarplata24.online/privacy-policy.
16. У разі внесення змін Виконавцем в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Виконавця. Факт продовження використання сервісів Виконавця є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики Конфіденційності.